کارهای زیادی می توانیم برایتان انجام بدهیم

خدمات ساختمانی ما برای شما

پروژه های ساختمانی

طراحی، ساخت و اجرای ساختمان های مسکونی، اداری، تجاری، آموزشی و ...

اطلاعات بیشتر

راه سازی

طراحی، محاسبه، اجرا، نظارت و مشاوره پروژه های جاده سازی و راه سازی 

اطلاعات بیشتر

فضای سبز و زیبا سازی شهری

ارائه کلیه خدمات دکوراسیون شهری و دکوراسیون و طراحی داخلی

اطلاعات بیشتر

تاسیسات ساختمانی و شهری

طراحی، ساخت و اجرای کلیه سیستم های تاسیساتی ساختمانی و شهری

اطلاعات بیشتر

اسکلت چوبی و دکوراسیون داخلی

طراحی، محاسبه، اجرا، نظارت و مشاوره اسکلت سازه های چوبی و دکوراسیون و طراحی داخلی ...

اطلاعات بیشتر

دیگر خدمات ما

ما می دانیم نیازهای شما چیست

زیباسازی شهری

طراحی، مشاوره و اجرای کلیه امور محوطه سازی، فضای سبز،بدنه اتوبان، تجهیزات پارک ها و نمادهای زیباسازی

اطلاعات بیشتر

مهندسی ساختمانی

طراحی، محاسبه، مشاوره، نظارت و انجام کلیه امور ساختمان های مسکونی، اداری، تجاری، آموزشی، بیمارستانی و مجتمع به صورت پروژه ای، تک سازی، انبوه سازی، مشارکتی و عمرانی

اطلاعات بیشتر

خدمات شهری

طراحی و ساخت نمادهای زیباسازی، خط کشی و جدول کاری، انجام خدمات شهری مانند شستشو و رنگ آمیزی جداره های شهری

اطلاعات بیشتر